برپایی اولین نماز عشق

خورنا: حال و هوای عجیبی بود رزمندگان که آرزوی دیدن خرمشهر را داشتن، وارد مسجد جامع شهر شدند و اولین نماز عشق ظهر و عصر را در مسجد جامع خرمشهر به جا آوردند… به گزارش خبرگزاری فارس از خرمشهر، خرمشهر، نامی که با آوردنش یاد جبهه و جنگ در دل‌ها زنده می‌شود. خرمشهر در ذهن‌ها دژی مستحکم را تداعی می‌کند…