برنج رامهرمز

خورنا: مدیر اداره جهادکشاورزی رامهرمز گفت: حدود 2 هزار و 800 هکتار از اراضی این شهرستان در سال‌جاری زیر کشت برنج می‌رود. تورج نوروزی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در رامهرمز اظهار کرد: با توجه به وضعیت مناسب آب کشاورزی و همچنین تلاش برنج‌کاران این شهرستان امیدواریم شاهد افزایش چشمگیری در کشت برنج…