برنامه های تبلیغاتی احمد قنواتی

خورنا: زمان و مکان سخنرانی ها و نشست های تبلیغاتی مهندس احمد قنواتی در ماهشهر تا روز دوشنبه اعلام شد. به گزارش خورنا، ستاد تبلیغاتی مهندس حاج احمد قنواتی در انتخابات شورای شهر ماهشهر به صورت رسمی فعال شد و برنامه های سخنرانی های وی تا روز دوشنبه را اعلام کرد. بر اساس…