برنامه نود

خورنا: ششمین برنامه ۹۰ در لیگ ۹۲ از ساعت ۱۰:‌۴۰ دقیقه آغاز شد و ‌‌به مانند همیشه دیدنی بود و همانند گذشته دوشنبه شب‌ از شبکه سه پخش شد و در ادامه به بررسی بازی‌های هفته‌ هفتم لیگ بر‌تر و حاشیه آن پرداخت. به گزارش تابناک، در آغاز برنامه، آیتم ۹۰ درجه پخش و…