برنامه عمران شهری

37
خورنا: شهردار آبادان گفت: تدوین برنامه پنج ساله عمران شهری آبادان می‌تواند به عنوان یک بیس کاری مورد استفاده منطقه آزاد اروند باشد. محمودرضا شیرازی اظهار کرد: تعامل بسیار خوبی بین شهرداری و منطقه آزاد اروند ایجاد شده است و…