برنامه عارف برای حضور در انتخابات مجلس

خورنا: حضور و انصرافش از انتخابات رياست‌جمهوري كافي بود نام محمدرضا عارف به عنوان يكي از اصلي‌ترين چهره‌هاي اصلاح‌طلب به موازات سيد محمد خاتمي مطرح شود. او اما يك تفاوت با همشهري خود داشت و آن اينكه قدرت تعاملش با جريانات مختلف سياسي و حاكميت بيش از رييس دولت اصلاحات است. حضورش در دو نهاد منصوب رهبري اين تعامل…