برنامه سفر وزیر بهداشت

خورنا: سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اهواز از تغییر برنامه سفر وزیر بهداشت در سفر به برخی شهرهای این استان خبر داد. اسماعیل ایدنی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اهواز از تغییر برنامه سفر وزیر بهداشت در سفر به برخی شهرهای این استان خبر داد و اظهار کرد: این تغییر در برنامه‌ها به دلیل تاخیر در حضور رئیس جمهور و…