برنامه رادیویی کاندیداها 21 خرداد

37
خورنا: با انصراف غلامعلی حدادعادل و محمدرضا عارف از رقابت های انتخاباتی ریاست جمهوری، از امروز برنامه های تبلیغاتی صداوسیما با 6 نامزد دنبال خواهد شد و مطابق قانون، برنامه های تبلیغاتی آنها هم از…