برنامه تلویزیونی کاندیداها 21 خرداد

خورنا: با انصراف غلامعلی حدادعادل و محمدرضا عارف از رقابت های انتخاباتی ریاست جمهوری، از امروز برنامه های تبلیغاتی صداوسیما با 6 نامزد دنبال خواهد شد و مطابق قانون، برنامه های تبلیغاتی آنها هم از جدول پخش، حذف خواهد شد. بنابراین امروز و در هجدهمین روز پخش برنامه های تبلیغاتی کاندیداها از صداوسیما،شاهد پخش این…