برق گرفتگی جوانان در تاسوعا و عاشورا

37
خورنا: چهار جوان در مسجدسلیمان خوزستان حین جابجایی علم عزاداری امام حسین(ع) ، بر اثر برخورد با سیم های انتقال برق شهری دچاربرق گرفتگی شدند که تاکنون سه تن از آنان جان باخته و نفرچهارم دربیمارستان درکما…