برق زیر زمینی

37
خورنا: پروژه نصب شبکه برق زمینی خیابان سلمان فارسی واقع درمرکزپرتردد شهراهواز صبح امروز جمعه با حضورمسوولان محلی به بهره برداری کامل رسید. آخرین مرحله از عملیات پروژه شبکه برق زمینی خیابان سلمان فارسی اهواز امروز…