برق خوزستان

37
خورنا: مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خوزستان گفت: امسال تابستانی سخت را در حوزه برق پشت‌ سر گذاشتیم. اسدالله اسدیان اظهار کرد: در تابستان امسال یکی از سخت‌ترین سال‌ها را در حوزه برق و انرژی پشت‌ سر گذاشتیم. وی افزود: با…