برقراری پرواز مستقیم اهواز، استانبول

37
خورنا: جمعی از شهروندان اهواز و تجار این شهرضمن اعلام ضرورت خواستار برقراری پرواز مستقیم هواپیما ازفرودگاه بین المللی اهواز یا آبادان به استانبول و به عکس شدند.  با توجه به وجود…