برف

37
خورنا/ همزمان با آغاز فصل سرما و آغاز بارش‌های الهی در کشور، این بارش‌ها در شهرستان ایذه نیز آغاز شد. در بارش‌هایی که از صبح دیروز در شهرستان آغاز شده، تغییرات آب و هوایی و سرد شدن محسوس دما،…