برسی مشکلات کوی رسالت اندیمشک با حضور منتخبین شورای شهر و شهردار شهرستان