برسی مشکلات مردم اندیمشک پیرامون وضعیت جمع آوری زباله و نظافت عمو

از انتقادات بی سابقه ی رئییس تا برگزاری نشست کمیسیون محیط زیست

خورنا: فقدان ابزار و آلات پاکسازی زباله های شهری و پسماندهای فاضلاب مدت هاست سوژه ی روز شهروندان اندیمشک است … وجود کانال های روباز و عدم جمع آوری مناسب آن ها مدت هاست گلایه ی شهروندان اندیمشکی را به دنبال داشته است … امری که با سلامت مستقیم مردم در ارتباط است ولی متاسفانه با چشم…