برزیل ایران

خورنا: سایت ورمینوسو برزیل گزارشی از تیم جنوبی ایران منتشر کرده که زردپوشان صنعت نفتی را به برزیل تشبیه کرده است…. فیدوس: یک رسانه خارجی نوشت به خاطر علاقه فراوان مردم مناطق جنوب، آبادان در حکم برزیل ایران است. به گزارش فارس، سایت ورمینوسو برزیل گزارشی از تیم جنوبی…