بررسی مشکلات مسکن مهر 70 اندیمشک

خورنا : طی نشستی با حضور خسروی،مختاری و دست اندرکاران مسکن مهر 70 و تعدادی از اعضاء موضوع مسکن مهر 70 و مشکلات مربوط به آن بررسی شد. مهندس گودرزی فرماندار شهرستان در این جلسه بر ضرورت تسریع در پیگیری موضوع توسط کارشناسان تاکید کرد. وی گفت:یک گروه کارشناسی باید تشکیل شده و ظرف مدت یک هفته موضوع را بررسی و …