بررسی مسائل و مشکلات بانوان

خورنا: معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد اروند گفت: این سازمان به واحدهای تولیدی و صنعتی غیر فعال و نیمه فعال موجود در شهرکهای صنعتی موجود در منطقه وام پرداخت می کند. به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی نورانی شامگاه گذشته در جلسه بررسی مسائل و مشکلات بانوان در محل سرسرای اجتماعات فرمانداری ویژه آبادان افزود: آن دسته از واحدهای تولیدی و صنعتی موجود در شهرکهای صنعتی که به دلیل نداشتن سرمایه در گردش به حالت نیمه فعال و یا غیرفعال در آمده اند از محل ردیفهای اعتباری که در بانکها دارد و از محل اعتبارات خود در قالب… در ادامه بخوانید