برداشت خارک و رطب

خورنا: سرپرست جهاد کشاورزی شادگان گفت: پیش‌بینی ما این است امسال تولید انواع خرما شامل رطب، خارک و خرما به 61 هزار تن برسد. حمید مطرودی اظهارکرد: برداشت خارک و رطب از مردادماه امسال آغاز شده که تاکنون میزان برداشت به 1800 تن رسیده است. وی افزود: پیش‌بینی ما تولید 5 هزار تن رطب و خارک است که این میزان 10…