برداشت خارک و رطب

37
خورنا: سرپرست جهاد کشاورزی شادگان گفت: پیش‌بینی ما این است امسال تولید انواع خرما شامل رطب، خارک و خرما به 61 هزار تن برسد. حمید مطرودی اظهارکرد: برداشت خارک و رطب از مردادماه امسال آغاز شده که تاکنون میزان برداشت…