برحان اب

طعم بی آبی روستاهای اندیمشک

خورنا – محمد امین جمشیدی / شرایط بی‌آبی و کم آبی در روستاهای الوار گرمسیری اندیمشک به حدی است که به گفته اهالی تا کنون از این منطقه ۷۰ خانوار به شهر مهاجرت کرده اند و شرایط نامناسبی برای ادامه زندگی در این منطقه حکم فرما شده است.   به گزارش خبرگزاری تسنیم از اندیمشک، آب به‌عنوان ماده حیاتی و ارزشمندی…