برتري پتروشيمي برابر مهرام

با دومین پیروزی در بندر ماهشهر

خورنا:  دومين نبرد از ماراتن فينال ليگ برتر بسکتبال با برتري پتروشيمي برابر مهرام به پايان رسيد. دومين ديدار از فينال ليگ برتر بسکتبال بين دو تيم پتروشيمي و مهرام در سالن انديشه ماهشهر برگزار شد که پتروشيمي با برتري 68…