برادر خاتمی

37
خورنا: ایسنا به نقل از انصاف‌نیوز نوشت: سیدعلی خاتمی گفت: سیدمحمد هر وقت خیلی در تصمیم‌گیری تردید دارد، به اتاقش می‌رود و دو رکعت نماز می‌خواند و وقتی برمی‌گردد، دیگر مشکلی وجود ندارد. روز انتخابات مجلس، ساعت…