بدخواهان

37
خورنا: وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی تاکید کرد به یاری خدا با توافقاتی که صورت گرفت شاهد وضعیت جدید خواهیم بود و خواسته بدخواهان ملت بزرگ ایران به سنگ خورد. محمد جواد ظریف که در جمع خبرنگاران در ژنو سخن…