بدبیاری‌ خوزستان اين است كه ما نمی‌فهمیم چه داریم!

خورنا به گزارش خبرنگاران افشین حیدری، مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع ‌دستی و گردشگری خوزستان، در این نشست اظهار کرد: ما تقریبا یک سال و یک ماه است که فعالیت خودمان را در اداره میراث فرهنگی استان خوزستان آغاز کرده‌ایم….