بدبیاری‌ خوزستان اين است كه ما نمی‌فهمیم چه داریم!

خورنا به گزارش خبرنگاران افشین حیدری، مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع ‌دستی و گردشگری خوزستان، در این نشست اظهار کرد: ما تقریبا یک سال و یک ماه است که فعالیت خودمان را در اداره میراث فرهنگی استان خوزستان آغاز کرده‌ایم. متاسفانه طی سال‌های گذشته در حوزه گردشگری استان خوزستان برنامه‌ریزی و چشم‌انداز مشخصی وجود نداشت و تعریف درستی برای این…