بخش icu

خورنا: در پی حادثه ای مادر و فرزندی در میان درهای آسانسور بیمارستان امام اهواز گیر کرده و دچار آسیب شدند. به گفته شاهدان عینی دختر بچه و مادر سالخورده اش هنگام ورود به آسانسور، در میان درهای آن گیر کرده و آسانسور آنها را به بالا کشید. این دختر بچه و مادرش به بیمارستان گلستان اعزام شدند. دختر بچه بلافاصله…