بخش مرکزی شوش

37
خورنا:دو مدرسه توسط گروه جهادی فتح المبین در بخش مرکزی شوش ساخته و توسط مسئولان محلی افتتاح شد. به گزارش خبرگزاری فارس از خوزستان، شهرستان شوش دانیال که به گفته نماینده…