بخش شاوور

خورنا: نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسلامی خواستار رسیدگی و ایجاد ساختارهای لازم در بخش شاوور برای تشکیل شهرستان کرخه از سوی دولت شد. سید راضی نوری گفت: یکی از خواسته های مردم شاوور، تشکیل شهرستان در این بخش است تا شاید از این طریق سایه فقر و محرومیت ها از روی این بخش برداشته…