بخش رادیولوژی دیجیتال بیمارستان رازی اهواز

37
خورنا: مدیر بیمارستان رازی اهواز از استفاده از تکنولوژی جدید در راه اندازی بخش رادیولوژی دیجیتال این بیمارستان خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز، اسمعیل ویسی در مراسم راه اندازی بخش رادیولوژی دیجیتال بیمارستان رازی که عصر…