بخش خصوصی اندیمشک

خورنا : معاون فرماندار اندیمشک گفت:جذب سرمایه گذار در اجرای طرح های اشتغالزا حائز اهمیت است و از این امر استقبال می کنیم. امیر حمزه بزرگی در نشست با جمعی از مسئولان در محل بخشداری مرکزی که با محوریت اجرای طرح کشتارگاه صنعتی طیور برگزار شده بود افزود:البته در راستای حمایت از سرمایه گذاران حفظ بیت المال،حفظ سلامت شهروندان و…