بخش الوار گرمسیری اندیمشک

کابوس آتش سوزی جنگل های اندیمشک ادامه دارد

خورنا – با گذشت کمتر از دو روز از مهار آتش سوزی در جنگل های بخش الوار گرمسیری اندیمشک ، آتش بار دیگر در جنگل های این منطقه زبانه کشید. آتش سوزی در جنگل های ریت کوه بخش الوارگرمسیری اندیمشک که از صبح روز شنبه آغاز شده بود با تلاش ماموران اطفای حریق از دستگاههای مختلف و کمک اهالی منطقه…