بختیاری ها

خورنا: جمعی از بختیاری‌های مقیم دزفول نسبت به پخش سریال سرزمین کهن تجمع اعتراض‌آمیز برگزار کردند. جمعی از بختیاری‌های مقیم دزفول نسبت به پخش سریال سرزمین کهن تجمع اعتراض آمیز برگزار کردند و خواستار توقف پخش آن از صدا و سیما شدند. در این تجمع اعتراض آمیز که صبح امروز در خیابان طالقانی دزفول برگزار شد جمع زیادی از اقشار مختلف…