بختیاروند

در حاشیه مراسم رهروان شهید فهمیده بیان شد

خورنا/سردار سیف الله بختیار وند فرمانده منطقه سوم دریایی سپاه گفت: امروز به لطف دلاورمردان نیروی دریایی سپاه ضریب امنیتی مرزهای آبی ایران در جایگاه بسیار بالایی قرار دارد. سردار سیف الله بختیار وند، در حاشیه مراسم رهروان شهید فهمیده اظهار داشت: امروز به لطف تلاشهای دلاورمردان نیروی دریایی سپاه ضریب امنیتی مرزهای آبی ایران در جایگاه بسیار بالایی قرار دارد. وی…