بختیاروند

در حاشیه مراسم رهروان شهید فهمیده بیان شد

خورنا/سردار سیف الله بختیار وند فرمانده منطقه سوم دریایی سپاه گفت: امروز به لطف دلاورمردان نیروی دریایی سپاه ضریب امنیتی مرزهای آبی ایران در جایگاه بسیار بالایی قرار دارد. سردار سیف الله بختیار وند، در حاشیه مراسم رهروان شهید فهمیده اظهار…