بختیاروند

واحد کنترل دریایی

در حاشیه مراسم رهروان شهید فهمیده بیان شد

خورنا/سردار سیف الله بختیار وند فرمانده منطقه سوم دریایی سپاه گفت: امروز به لطف دلاورمردان نیروی دریایی سپاه ضریب امنیتی مرزهای آبی ایران در جایگاه…