بحرکان هندیجان

خورنا: مزارعی گفت: عملیات اجرایی فاز 2 اسکله بندر بحرکان در هندیجان آغاز شد. فرامرز مزارعی رئیس اداره شیلات هندیجان در گفتگو با خبرنگار خورنا در هندیجان از آغاز عملیات اجرایی فاز 2 اسکله بحرکان در این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: در بازدید مدیر احداث بنادر صیادی کشور از بندر بحرکان، تاکید بر اجرایی…
خورنا – وهاب شیرعلی: بندر قدیمی هندیجان در استان خوزستان  با دارا بودن بیشترین سواحل آبی و صیدگاههای با ذخایر مختلف و نمونه های کمیاب ماهی و میگو و اسکله بزرگ صیادی از زمانهای گذشته مورد توجه  تجار و سرمایه گذاران بوده است. بطوری که در سالهای قبل از انقلاب بندر  بحرکان هندیجان دارای…