بحران تنفسی اخیر

خورنا: معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفت: مشکلی از بابت کمبود تجهیزات پزشکی برای مقابله با بحران تنفسی اخیر نداریم. ساسان موگهی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که آمار مراجعان به مراکز در مانی رور به روز در حال کاهش است، اظهار کرد: در بحران اخیر یک سری لوازم پزشکی برای نزدیک به 20 هزار نفر…