بحران اقتصادی جهان

خورنا: درپی شکست مقامات سیاسی آمریکا برای رسیدن به توافق برای حل بحران بودجه و افزایش سقف بدهی ها،رئیس بانک جهانی هشدار داد این کشور به یک دوره «بسیار خطرناک» نزدیک می شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه ، جیم یونگ کیم درپایان نشست سالانه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در واشنگتن گفت: « ما…