با تامین آب خام؛

خورنا – مهندس کمایی شهردار درمعیت فیصلی زاده نایب رییس شورای اسلامی شهر از تاسیسات آب خام شهرداری بازدید نمودند در حاشیه این بازدید نایب رییس شورای اسلامی شهر درگفتگو باخبرنگار ما اظهار داشت : یکی از فاکتورهای اساسی در حفاظت…