بانک ملی اندیمشک – بانک های ملی اندیمشک

12
خورنا : به گزارش روابط عمومی فرمانداری اندیمشک حمید رضا گودرزی در این بازدیدها بر ضرورت خدمات رسانی بهتر به شهروندان تاکید کرد.وی بانک ها را عامل مهمی در جلب رضایت عمومی دانست و گفت: بانک ها از جمله…