بانک اصناف

خورنا: رییس مجمع امور صنفی، تولیدی و خدمات فنی اهواز گفت: راه‌اندازی بانک اصناف از ابتدای امسال تصویب شد اما مجوز رسمی جهت احداث بانک در خوزستان هنوز صادر نشده است. عبدالمجید وحیدی  عنوان‌کرد: مجوز رسمی احداث بانک اصناف در خوزستان توسط بانک مرکزی صادر می‌شود و ما هم‌اکنون منتظر این مجوز هستیم. وی افزود: در دو ماه گذشته سهام…