بانک اصناف

37
خورنا: رییس مجمع امور صنفی، تولیدی و خدمات فنی اهواز گفت: راه‌اندازی بانک اصناف از ابتدای امسال تصویب شد اما مجوز رسمی جهت احداث بانک در خوزستان هنوز صادر نشده است. عبدالمجید وحیدی  عنوان‌کرد: مجوز رسمی احداث بانک اصناف…