بانکداری اينترنتي

خورنا: رييس پليس فتا خوزستان هشدار داد: پس از ورود به صفحه بانکداری اینترنتی و یا خرید اینترنتی، از صحت آدرس، امن بودن اتصال(وجود https در ابتدای آدرس آن) و همچنين جعلی نبودن صفحه اطمینان حاصل كنيد. سرهنگ سعيد شعبان اظهاركرد: كاربران اينترنتي هنگام استفاده از سرويس بانکداری الكترونيكي در صورت انجام عملیات بانکی در فضاهای عمومی مانند کافی‌نت‌ها، براي…