بانوان هنرمند رامهرمزی

خورنا: رئیس انجمن موسیقی رامهرمز گفت: حمایت از بانوان هنرمند رامهرمزی در اولویت برنامه‌های این اداره است. رضا حبیبی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در رامهرمز اظهار کرد: موسیقی سالم و سازنده، روح و روان انسان‌ها را همیشه مورد نوازش قرار داده و توانسته بسیاری از توانمندی‌های مردم را در عرصه‌های مختلف مورد محک قرار…