بانوان هندیجان

خورنا: ورزش بانوان هندیجان علرغم برخورداری از کمترین امکانات ورزشی با سعی و تلاش در خور تحسین، حرکت و سرعت بیشتری یافته است و توانسته علاقمندان زیادی را بسوی خود جلب کند و با فعال شدن در رشته های مختلف در مسابقات استانی نیز خودی نشان دهد. برای آشنایی بیشتر با مسائل و مشکلات…