باغ موزه شوش

خورنا: به تازگی متوجه شدیم که مسئولان پایگاه میراث فرهنگی شوش اقدام به بریدن بیش از چهار اصله درخت کهنسال محوطه باغ موزه شوش کرده‌اند. به گزارش خبرگزاری فارس از خوزستان، گسترش صنعت در جوامع در حال توسعه و نقش درختان در توسعه، سلامت و راحتی بشر بر هیچ کسی پوشیده نیست، به تازگی متوجه…