باغ موزه آبادان

خورنا: باغ موزه آبادان که حدود یکسال و نیم است از زمان جانمایی آن می‌گذرد برای راه اندازی و تکمیل همچنان در انتظار تزریق اعتبارات ملی و حمایت مسئولان کشوری است. به گزارش خورنا، شهرهای آبادان و خرمشهر هشت سال تمام در دوران جنگ تحمیلی و دفاع مقدس خط مقدم بود و دشمنان بعثی و متحدانشان…