باشگاه فرهنگی ورزشی وحدت چمران

خورنا: عبدالله مچاسبه گفت: باشگاه ورزشی وحدت چمران در راه استانی شدن است. عبدالله مچاسبه مؤسس و مدیرعامل باشگاه ورزشی وحدت چمران در گفتگو با خبرنگار خورنا در ماهشهر اظهار داشت: این باشگاه با همکاری اداره…