بازی از یادمان دفاع مقدس خوزستان

37
خورنا: جانشنین فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج آبادان از بازدید روزانه 15 هزار نفر از یادمانهای دفاع مقدس در جنوب غرب خوزستان خبر داد. سرهنگ ثامر چنعانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به موضوع یاد شده بر لزوم ارائه…