بازیکن صنایع ماهشهر

خورنا: بازیکن صنایع ماهشهر با رای کمیته انضباطی 2 ماه محروم شد. به‌دنبال حوادث و حواشی ایجاد شده در تیم‌های صنایع پتروشیمی و افرای خلیج فارس در چارچوب هفته شانزدهم رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های کشور کمیته انضباطی فدراسیون بسکتبال بازیکن تیم صنایع ماهشهر را محروم کرد. بر این اساس و با رای کمیته انضباطی فرید حقایقی بازیکن شماره هفت تیم…