بازیکن شادگانی نفت آبادان

خورنا / بیگلری – مسلم مجدمی هافبک آینده دار و خوش فکر صنعت نفت آبادان در گفتگویی در مورد شرایط فوتبال و ورزش شادگان خطاب به مسئولین ارشد این شهر گفت : با توجه به پتانسیل و استعدادهای درخشانی که در شادگان حضور دارد انشالله مسئولین کاملا ورزش این شهر را مورد حمایت قرار دهند. مجدمی هافبک طراح و شادگانی…