بازیابی تاریخ حمیدیه در انتظار همت میراث فرهنگی

خورنا: کوشک حمیدیه از میراث فرهنگی این شهرستان این روزها در انتظار تلنگری برای شکست و یا حمایتی برای بقاست. به گزارش خبرگزاری فارس از خوزستان، چندی پیش گزارشی مبنی بر «بازیابی تاریخ حمیدیه در انتظار همت میراث فرهنگی»…