بازگشت هاشمی به نماز جمعه

37
خورنا: در حال حاضر افرادي هستند که علاقمندند براي بازگشت آقاي هاشمي به نمازجمعه اقداماتي صورت گيرد. حجت الاسلام سيدرضا اکرمي،عضو جامعه روحانيت مباتاکيد کرد:بعد از حادثه 1388آقاي هاشمي فقط يک بار در نمازجمعه حضور پيدا کرده…